User Tools

Site Tools


2071--10827-doikazunori-la-gi

Doikazunori
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 11 tháng 10 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10827
Tên thay thế 1993 TC3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7538024
Viễn điểm quỹ đạo 2.6687604
Độ lệch tâm 0.2068841
Chu kỳ quỹ đạo 1201.0592943
Độ bất thường trung bình 171.36399
Độ nghiêng quỹ đạo 2.39533
Kinh độ của điểm nút lên 166.20963
Acgumen của cận điểm 193.63997
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

10827 Doikazunori (1993 TC3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 10 năm 1993 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami. Tiểu hành tinh được đặt tên cho Kazunori Doi, một kiến trúc sư và là nhà thiên văn học nghiệp dư.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
2071--10827-doikazunori-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)