User Tools

Site Tools


2072--10997-gahm-la-gi

Gahm
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C.-I. Lagerkvist
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10997
Tên thay thế 1978 RX7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0706317
Viễn điểm quỹ đạo 3.1647017
Độ lệch tâm 0.2089781
Chu kỳ quỹ đạo 1546.9274626
Độ bất thường trung bình 74.28683
Độ nghiêng quỹ đạo 5.86482
Kinh độ của điểm nút lên 321.34177
Acgumen của cận điểm 283.41077
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

10997 Gahm (1978 RX7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1978 bởi Claes-Ingvar Lagerkvist ở Đài thiên văn Nam Âu. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học Thụy Điển Gösta Gahm.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 10997 Gahm
2072--10997-gahm-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)