User Tools

Site Tools


2073--11158-cirou-la-gi

Cirou
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 8 tháng 1 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11158
Tên thay thế 1998 AJ6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0623395
Viễn điểm quỹ đạo 2.3270271
Độ lệch tâm 0.0603020
Chu kỳ quỹ đạo 1187.5617553
Độ bất thường trung bình 172.18834
Độ nghiêng quỹ đạo 2.87343
Kinh độ của điểm nút lên 2.77623
Acgumen của cận điểm 42.63354
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

11158 Cirou (1998 AJ6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 1 năm 1998 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11158 Cirou
2073--11158-cirou-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)