User Tools

Site Tools


2074--11598-kub-k-la-gi

11598 Kubík
Tên
Tên Kubík
Tên chỉ định 1995 OJ
Phát hiện
Ngày phát hiện 22 tháng 7 năm 1995
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1721385
Bán trục lớn (a) 2.3454545 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.9417115 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.7491975 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.59 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 3.08476°
Kinh độ (Ω) 125.37845°
Acgumen (ω) 73.11424°
Độ bất thường trung bình (M) 290.47811°

11598 Kubík là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1312.0154153 ngày (3.59 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 22 tháng 7 năm 1995.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
2074--11598-kub-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)