User Tools

Site Tools


2075--11785-migaic-la-gi

Migaic
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 2 tháng 1 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11785
Tên thay thế 1973 AW3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5928009
Viễn điểm quỹ đạo 2.9673719
Độ lệch tâm 0.0673668
Chu kỳ quỹ đạo 1693.1127747
Độ bất thường trung bình 187.51270
Độ nghiêng quỹ đạo 7.72030
Kinh độ của điểm nút lên 65.62990
Acgumen của cận điểm 85.68000
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

11785 Migaic (1973 AW3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 1 năm 1973 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11785 Migaic
2075--11785-migaic-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)