User Tools

Site Tools


2076--12012-kitahiroshima-la-gi

Kitahiroshima
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 7 tháng 11 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12012
Tên thay thế 1996 VH8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9488610
Viễn điểm quỹ đạo 2.6173824
Độ lệch tâm 0.1464051
Chu kỳ quỹ đạo 1260.0622975
Độ bất thường trung bình 129.47068
Độ nghiêng quỹ đạo 7.15732
Kinh độ của điểm nút lên 24.22063
Acgumen của cận điểm 11.46455
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

12012 Kitahiroshima (1996 VH8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 11 năm 1996 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12012 Kitahiroshima
2076--12012-kitahiroshima-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)