User Tools

Site Tools


2077--12190-sarkisov-la-gi

Sarkisov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 27 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12190
Tên thay thế 1978 SE5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4046328
Viễn điểm quỹ đạo 2.7074268
Độ lệch tâm 0.0592313
Chu kỳ quỹ đạo 1492.6132436
Độ bất thường trung bình 116.41198
Độ nghiêng quỹ đạo 8.98598
Kinh độ của điểm nút lên 204.30088
Acgumen của cận điểm 144.71670
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

12190 Sarkisov (1978 SE5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 9 năm 1978 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12190 Sarkisov
2077--12190-sarkisov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)