User Tools

Site Tools


2078--12395-richnelson-la-gi

Richnelson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi D. J. Asher
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 8 tháng 2 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12395
Tên thay thế 1995 CD2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0872132
Viễn điểm quỹ đạo 3.3861302
Độ lệch tâm 0.0461766
Chu kỳ quỹ đạo 2126.8966823
Độ bất thường trung bình 3.51337
Độ nghiêng quỹ đạo 21.11996
Kinh độ của điểm nút lên 232.67700
Acgumen của cận điểm 20.94399
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

12395 Richnelson (1995 CD2) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 2 năm 1995 bởi D. J. Asher ở Siding Spring.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12395 Richnelson
2078--12395-richnelson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)