User Tools

Site Tools


2079--12583-buckjean-la-gi

Buckjean
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi D. K. Chesney
Nơi khám phá High Point
Ngày khám phá 11 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12583
Tên thay thế 1999 RC35
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7697906
Viễn điểm quỹ đạo 3.1986994
Độ lệch tâm 0.0718622
Chu kỳ quỹ đạo 1882.9992160
Độ bất thường trung bình 227.10384
Độ nghiêng quỹ đạo 10.86685
Kinh độ của điểm nút lên 26.98246
Acgumen của cận điểm 12.35420
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0320
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.30

12583 Buckjean (1999 RC35) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 9 năm 1999 bởi D. K. Chesney ở High Point.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12583 Buckjean
2079--12583-buckjean-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)