User Tools

Site Tools


2080--12812-cioni-la-gi

Cioni
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tombelli và U. Munari
Nơi khám phá Cima Ekar
Ngày khám phá 14 tháng 2 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12812
Tên thay thế 1996 CN7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0623449
Viễn điểm quỹ đạo 2.7626415
Độ lệch tâm 0.1451396
Chu kỳ quỹ đạo 1368.6663160
Độ bất thường trung bình 352.75260
Độ nghiêng quỹ đạo 2.41236
Kinh độ của điểm nút lên 17.02608
Acgumen của cận điểm 253.06948
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

12812 Cioni (1996 CN7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 2 năm 1996 bởi M. Tombelli và U. Munari ở Cima Ekar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12812 Cioni
2080--12812-cioni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)