User Tools

Site Tools


2081--13079-toots-la-gi

13079 Toots (tên chỉ định: 1992 CD3) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 2 tháng 2 năm 1992. Nó được đặt theo tên Toots Thielemans, a Belgian jazz musician.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13079 Toots
2081--13079-toots-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)