User Tools

Site Tools


2082--13319-michaelmi-la-gi

Michaelmi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13319
Tên thay thế 1998 RD79
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9198086
Viễn điểm quỹ đạo 2.5075200
Độ lệch tâm 0.1327463
Chu kỳ quỹ đạo 1203.0012475
Độ bất thường trung bình 88.17749
Độ nghiêng quỹ đạo 6.17988
Kinh độ của điểm nút lên 52.75902
Acgumen của cận điểm 186.31396
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

13319 Michaelmi (1998 RD79) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13319 Michaelmi
2082--13319-michaelmi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)