User Tools

Site Tools


2083--13658-sylvester-la-gi

Sylvester
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 18 tháng 3 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13658
Tên thay thế 1997 FB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8316514
Viễn điểm quỹ đạo 2.5237428
Độ lệch tâm 0.1589044
Chu kỳ quỹ đạo 1173.8014175
Độ bất thường trung bình 110.95027
Độ nghiêng quỹ đạo 3.91718
Kinh độ của điểm nút lên 181.07967
Acgumen của cận điểm 68.70098
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

13658 Sylvester (1997 FB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 3 năm 1997 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13658 Sylvester
2083--13658-sylvester-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)