User Tools

Site Tools


2084--13926-berners-lee-la-gi

Berners-Lee
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 2 tháng 12 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13926
Đặt tên theo Tim Berners-Lee
Tên thay thế 1986 XT
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8020618
Viễn điểm quỹ đạo 3.3194464
Độ lệch tâm 0.2962769
Chu kỳ quỹ đạo 1496.7533549
Độ bất thường trung bình 114.02676
Độ nghiêng quỹ đạo 3.29158
Kinh độ của điểm nút lên 355.01293
Acgumen của cận điểm 18.79168
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

13926 Berners-Lee (1986 XT) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 12 năm 1986 bởi E. Bowell ở Trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13926 Berners-Lee
2084--13926-berners-lee-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)