User Tools

Site Tools


2085--14258-katrinaminck-la-gi

Katrinaminck
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 5 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14258
Tên thay thế 2000 AM116
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2341284
Viễn điểm quỹ đạo 2.4013240
Độ lệch tâm 0.0360689
Chu kỳ quỹ đạo 1288.8181280
Độ bất thường trung bình 340.38343
Độ nghiêng quỹ đạo 4.46565
Kinh độ của điểm nút lên 167.10603
Acgumen của cận điểm 101.36359
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

14258 Katrinaminck (2000 AM116) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 1 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14258 Katrinaminck
2085--14258-katrinaminck-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)