User Tools

Site Tools


2086--15021-alexkardon-la-gi

Alexkardon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh cận Trái Đất Phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15021
Tên thay thế 1998 SX123
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9292144
Viễn điểm quỹ đạo 2.7790954
Độ lệch tâm 0.1805066
Chu kỳ quỹ đạo 1319.3225191
Độ bất thường trung bình 204.99318
Độ nghiêng quỹ đạo 2.64628
Kinh độ của điểm nút lên 38.95729
Acgumen của cận điểm 25.21117
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

15021 Alexkardon (1998 SX123) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh cận Trái Đất Phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15021 Alexkardon
2086--15021-alexkardon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)