User Tools

Site Tools


2088--10828-tomjones-la-gi

Tomjones
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 8 tháng 10 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10828
Tên thay thế 1993 TE5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.6999475
Viễn điểm quỹ đạo 2.6968189
Độ lệch tâm 0.2267283
Chu kỳ quỹ đạo 1190.5661522
Độ bất thường trung bình 215.55314
Độ nghiêng quỹ đạo 2.96522
Kinh độ của điểm nút lên 280.70341
Acgumen của cận điểm 46.39486
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

10828 Tomjones (1993 TE5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 10 năm 1993 bởi Spacewatch ở Kitt Peak. The asteroidđược đặt tên theo tên của Thomas David Jones, NASA astronaut và planetary scientist.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
2088--10828-tomjones-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)