User Tools

Site Tools


2090--11159-mizugaki-la-gi

Mizugaki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 19 tháng 1 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11159
Tên thay thế 1998 BH1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7986592
Viễn điểm quỹ đạo 2.8703652
Độ lệch tâm 0.2295353
Chu kỳ quỹ đạo 1302.8446926
Độ bất thường trung bình 62.90028
Độ nghiêng quỹ đạo 5.45246
Kinh độ của điểm nút lên 69.13786
Acgumen của cận điểm 286.87645
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

11159 Mizugaki (1998 BH1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 1 năm 1998 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11159 Mizugaki
2090--11159-mizugaki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)