User Tools

Site Tools


2092--11786-bakhchivandji-la-gi

Bakhchivandji
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 19 tháng 8 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11786
Tên thay thế 1977 QW
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2393153
Viễn điểm quỹ đạo 3.9334669
Độ lệch tâm 0.2744551
Chu kỳ quỹ đạo 1980.4999970
Độ bất thường trung bình 256.41982
Độ nghiêng quỹ đạo 7.27148
Kinh độ của điểm nút lên 341.89064
Acgumen của cận điểm 316.54500
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

11786 Bakhchivandji (1977 QW) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 8 năm 1977 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11786 Bakhchivandji
2092--11786-bakhchivandji-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)