User Tools

Site Tools


2093--12013-sibatahosimi-la-gi

Sibatahosimi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 7 tháng 11 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12013
Tên thay thế 1996 VU8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9431465
Viễn điểm quỹ đạo 2.5346283
Độ lệch tâm 0.1320928
Chu kỳ quỹ đạo 1223.6206923
Độ bất thường trung bình 143.71467
Độ nghiêng quỹ đạo 6.13655
Kinh độ của điểm nút lên 207.83038
Acgumen của cận điểm 216.14707
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

12013 Sibatahosimi (1996 VU8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 11 năm 1996 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12013 Sibatahosimi
2093--12013-sibatahosimi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)