User Tools

Site Tools


2094--12191-vorontsova-la-gi

12191 Vorontsova là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1530.2000928 ngày (4.19 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1978.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2008. 
2094--12191-vorontsova-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)