User Tools

Site Tools


2095--12585-katschwarz-la-gi

Katschwarz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12585
Tên thay thế 1999 RN64
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0884109
Viễn điểm quỹ đạo 3.0146501
Độ lệch tâm 0.1815066
Chu kỳ quỹ đạo 1488.6739207
Độ bất thường trung bình 40.05193
Độ nghiêng quỹ đạo 6.73092
Kinh độ của điểm nút lên 128.93667
Acgumen của cận điểm 220.44341
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

12585 Katschwarz (1999 RN64) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12585 Katschwarz
2095--12585-katschwarz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)