User Tools

Site Tools


2096--12813-paolapaolini-la-gi

Paolapaolini
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tombelli và U. Munari
Nơi khám phá Cima Ekar
Ngày khám phá 14 tháng 2 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12813
Tên thay thế 1996 CU8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5238938
Viễn điểm quỹ đạo 3.0359326
Độ lệch tâm 0.0920962
Chu kỳ quỹ đạo 1692.9544877
Độ bất thường trung bình 227.83509
Độ nghiêng quỹ đạo 9.01966
Kinh độ của điểm nút lên 356.61151
Acgumen của cận điểm 155.58536
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

12813 Paolapaolini (1996 CU8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 2 năm 1996 bởi M. Tombelli và U. Munari ở Cima Ekar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12813 Paolapaolini
2096--12813-paolapaolini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)