User Tools

Site Tools


2097--13084-virchow-la-gi

13084 Virchow là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1552.4925548 ngày (4.25 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 2 tháng 4 năm 1992.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2008. 
2097--13084-virchow-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)