User Tools

Site Tools


2098--13320-jessicamiles-la-gi

Jessicamiles
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13320
Tên thay thế 1998 RL79
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9011589
Viễn điểm quỹ đạo 2.7279107
Độ lệch tâm 0.1786000
Chu kỳ quỹ đạo 1286.1570453
Độ bất thường trung bình 280.52420
Độ nghiêng quỹ đạo 3.77928
Kinh độ của điểm nút lên 115.15705
Acgumen của cận điểm 229.37552
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

13320 Jessicamiles (1998 RL79) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13320 Jessicamiles
2098--13320-jessicamiles-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)