User Tools

Site Tools


2099--14262-kratzer-la-gi

Kratzer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 5 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14262
Tên thay thế 2000 AC125
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0234455
Viễn điểm quỹ đạo 2.6890255
Độ lệch tâm 0.1412380
Chu kỳ quỹ đạo 1321.0719266
Độ bất thường trung bình 210.01439
Độ nghiêng quỹ đạo 5.89117
Kinh độ của điểm nút lên 187.77506
Acgumen của cận điểm 182.46043
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

14262 Kratzer (2000 AC125) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 1 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14262 Kratzer
2099--14262-kratzer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)