User Tools

Site Tools


2100--15023-ketover-la-gi

Ketover
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15023
Tên thay thế 1998 SP156
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9870722
Viễn điểm quỹ đạo 2.6829054
Độ lệch tâm 0.1490014
Chu kỳ quỹ đạo 1303.2436576
Độ bất thường trung bình 219.53326
Độ nghiêng quỹ đạo 1.83647
Kinh độ của điểm nút lên 269.96146
Acgumen của cận điểm 147.02506
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

15023 Ketover (1998 SP156) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15023 Ketover
2100--15023-ketover-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)