User Tools

Site Tools


2101--15740-hyakumangoku-la-gi

Hyakumangoku
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 15 tháng 3 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15740
Tên thay thế 1991 EG1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2477937
Viễn điểm quỹ đạo 2.9116447
Độ lệch tâm 0.1286673
Chu kỳ quỹ đạo 1513.4116650
Độ bất thường trung bình 95.39829
Độ nghiêng quỹ đạo 14.90388
Kinh độ của điểm nút lên 177.13581
Acgumen của cận điểm 313.34706
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

15740 Hyakumangoku (1991 EG1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 3 năm 1991 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15740 Hyakumangoku
2101--15740-hyakumangoku-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)