User Tools

Site Tools


2102--10829-matsuobasho-la-gi

10829 Matsubasho (tên chỉ định: 1993 UU) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Tsutomu Seki ở Geisei Observatory ở Kōchi, Kōchi Prefecture, Nhật Bản, ngày 22 tháng 10 năm 1993. Nó được đặt theo tên Matsuo Bashō, a notable Japanese haikai poet of the 17th century.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 10001–11000
  • JPL Small-Body Database Browser
2102--10829-matsuobasho-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)