User Tools

Site Tools


2103--11001-andrewulff-la-gi

Andrewulff
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H.-E. Schuster
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 16 tháng 6 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11001
Tên thay thế 1979 MF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7591627
Viễn điểm quỹ đạo 2.6961695
Độ lệch tâm 0.2103113
Chu kỳ quỹ đạo 1214.4330510
Độ bất thường trung bình 272.55283
Độ nghiêng quỹ đạo 6.05718
Kinh độ của điểm nút lên 160.86441
Acgumen của cận điểm 71.33014
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

11001 Andrewulff (1979 MF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 6 năm 1979 bởi H.-E. Schuster ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11001 Andrewulff
2103--11001-andrewulff-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)