User Tools

Site Tools


2104--11161-daibosatsu-la-gi

Daibosatsu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 25 tháng 1 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11161
Tên thay thế 1998 BA8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3115729
Viễn điểm quỹ đạo 2.3717395
Độ lệch tâm 0.0128470
Chu kỳ quỹ đạo 1308.8296667
Độ bất thường trung bình 297.12987
Độ nghiêng quỹ đạo 3.03325
Kinh độ của điểm nút lên 78.52188
Acgumen của cận điểm 75.55638
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

11161 Daibosatsu (1998 BA8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 1 năm 1998 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11161 Daibosatsu
2104--11161-daibosatsu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)