User Tools

Site Tools


2105--11363-vives-la-gi

11363 Vives là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1163.0723746 ngày (3.18 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 1 tháng 3 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2008. 
2105--11363-vives-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)