User Tools

Site Tools


2106--11602-miryang-la-gi

11602 Miryang (tên chỉ định: 1995 ST54) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert Weber ở Socorro, New Mexico, ngày 28 tháng 9 năm 1995. Nó được đặt theo tên a town north thuộc Daegu, South Korea, và the birthplace of Weber's wife.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 11001–12000
  • JPL Small-Body Database Browser
2106--11602-miryang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)