User Tools

Site Tools


2107--11787-baumanka-la-gi

Baumanka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 19 tháng 8 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11787
Tên thay thế 1977 QF1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1912238
Viễn điểm quỹ đạo 3.1342722
Độ lệch tâm 0.1770818
Chu kỳ quỹ đạo 1587.0606592
Độ bất thường trung bình 31.15262
Độ nghiêng quỹ đạo 13.34000
Kinh độ của điểm nút lên 355.62326
Acgumen của cận điểm 344.38584
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

11787 Baumanka (1977 QF1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 8 năm 1977 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11787 Baumanka
2107--11787-baumanka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)