User Tools

Site Tools


2108--12014-bobhawkes-la-gi

12014 Bobhawkes (1996 VX15) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 11 năm 1996, bởi Spacewatch ở Kitt Peak. It is named in honour of Dr. Robert Hawkes of Mount Allison University in Sackville, NB, Canada.

2108--12014-bobhawkes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)