User Tools

Site Tools


2109--12197-jan-otto-la-gi

12197 Jan-Otto (tên chỉ định: 1980 FR2) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Claes-Ingvar Lagerkvist ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 16 tháng 3 năm 1980. Nó được đặt theo tên Jan-Otto Carlsson, a professor of inorganic chemistry ở Uppsala University.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  • JPL Small-Body Database Browser
2109--12197-jan-otto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)