User Tools

Site Tools


2110--12398-pickhardt-la-gi

Pickhardt
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 25 tháng 5 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12398
Tên thay thế 1995 KJ3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8822175
Viễn điểm quỹ đạo 2.4430061
Độ lệch tâm 0.1296554
Chu kỳ quỹ đạo 1161.6259201
Độ bất thường trung bình 14.33106
Độ nghiêng quỹ đạo 1.05404
Kinh độ của điểm nút lên 78.15806
Acgumen của cận điểm 171.50138
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

12398 Pickhardt (1995 KJ3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 5 năm 1995 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12398 Pickhardt
2110--12398-pickhardt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)