User Tools

Site Tools


2111--12593-shashlov-la-gi

Shashlov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12593
Tên thay thế 1999 RQ136
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1818915
Viễn điểm quỹ đạo 2.6131867
Độ lệch tâm 0.0899454
Chu kỳ quỹ đạo 1355.9602930
Độ bất thường trung bình 167.34528
Độ nghiêng quỹ đạo 3.94394
Kinh độ của điểm nút lên 158.30461
Acgumen của cận điểm 126.89361
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

12593 Shashlov (1999 RQ136) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12593 Shashlov
2111--12593-shashlov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)