User Tools

Site Tools


2112--12814-vittorio-la-gi

12814 Vittorio là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1278.9624147 ngày (3.50 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 13 tháng 2 năm 1996.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2008. 
2112--12814-vittorio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)