User Tools

Site Tools


2114--13325-val-rienataf-la-gi

13325 Valérienataf là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1819.3133760 ngày (4.98 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 29 tháng 8 năm 1997.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
2114--13325-val-rienataf-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)