User Tools

Site Tools


2115--13668-tanner-la-gi

Tanner
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 28 tháng 4 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13668
Tên thay thế 1997 HQ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9920002
Viễn điểm quỹ đạo 2.5890134
Độ lệch tâm 0.1303234
Chu kỳ quỹ đạo 1266.1810909
Độ bất thường trung bình 21.83082
Độ nghiêng quỹ đạo 3.94942
Kinh độ của điểm nút lên 15.20155
Acgumen của cận điểm 243.22914
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

13668 Tanner (1997 HQ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 4 năm 1997 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13668 Tanner
2115--13668-tanner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)