User Tools

Site Tools


2117--14267-zook-la-gi

Zook
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Lowell Observatory Near-Earth Object Search
Nơi khám phá Trạm Anderson Mesa
Ngày khám phá 6 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14267
Tên thay thế 2000 AJ153
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7629509
Viễn điểm quỹ đạo 2.9130839
Độ lệch tâm 0.2459633
Chu kỳ quỹ đạo 1305.7800681
Độ bất thường trung bình 207.47568
Độ nghiêng quỹ đạo 3.72473
Kinh độ của điểm nút lên 1.87666
Acgumen của cận điểm 11.55497
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

14267 Zook (2000 AJ153) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 1 năm 2000 bởi Dự án nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất Lowell ở Trạm Anderson Mesa.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14267 Zook
2117--14267-zook-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)