User Tools

Site Tools


2119--15025-uwontario-la-gi

Uwontario
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15025
Đặt tên theo The University of Western Ontario
Tên thay thế 1998 TX28
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8851598
Viễn điểm quỹ đạo 3.5367334
Độ lệch tâm 0.1014613
Chu kỳ quỹ đạo 2101.5902909
Độ bất thường trung bình 190.54234
Độ nghiêng quỹ đạo 7.30587
Kinh độ của điểm nút lên 32.08740
Acgumen của cận điểm 64.04919
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

15025 Uwontario (1998 TX28) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1998 bởi Spacewatch ở Kitt Peak. Nó được đặt theo tên University of Western Ontario.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15025 Uwontario
2119--15025-uwontario-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)