User Tools

Site Tools


2120--15389-geflorsch-la-gi

Geflorsch
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 2 tháng 10 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15389
Tên thay thế 1997 TL6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9813737
Viễn điểm quỹ đạo 2.8979919
Độ lệch tâm 0.1878560
Chu kỳ quỹ đạo 1391.8693796
Độ bất thường trung bình 341.56746
Độ nghiêng quỹ đạo 3.46862
Kinh độ của điểm nút lên 78.76841
Acgumen của cận điểm 216.36524
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

15389 Geflorsch (1997 TL6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 10 năm 1997 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15389 Geflorsch
2120--15389-geflorsch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)