User Tools

Site Tools


2121--15752-eluard-la-gi

Eluard
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 30 tháng 1 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15752
Đặt tên theo Paul Éluard
Tên thay thế 1992 BD2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4443082
Viễn điểm quỹ đạo 3.8798014
Độ lệch tâm 0.2269874
Chu kỳ quỹ đạo 2053.7733779
Độ bất thường trung bình 28.72620
Độ nghiêng quỹ đạo 10.83680
Kinh độ của điểm nút lên 145.14771
Acgumen của cận điểm 237.57858
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

15752 Eluard (1992 BD2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 1 năm 1992 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15752 Eluard
2121--15752-eluard-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)