User Tools

Site Tools


2122--10830-desforges-la-gi

Desforges
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 20 tháng 10 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10830
Tên thay thế 1993 UT6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1869206
Viễn điểm quỹ đạo 3.1318904
Độ lệch tâm 0.1776656
Chu kỳ quỹ đạo 1584.0732349
Độ bất thường trung bình 55.33924
Độ nghiêng quỹ đạo 11.13790
Kinh độ của điểm nút lên 178.86235
Acgumen của cận điểm 306.90391
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

10830 Desforges (1993 UT6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 10 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu. The asteroidđược đặt tên theo tên của Jacques Desforges (1723–1791), một mục sư người pháp từng bị giam trong năm 1758 ở Bastille, trong suốt thời gian Đó ông đã nghĩ ra ý tưởng về một chiếc máy bay.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
2122--10830-desforges-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)