User Tools

Site Tools


2123--11002-richardlis-la-gi

Richardlis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin và S. J. Bus
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 24 tháng 6 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11002
Tên thay thế 1979 MD1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8246383
Viễn điểm quỹ đạo 3.2086377
Độ lệch tâm 0.0636469
Chu kỳ quỹ đạo 1913.7413005
Độ bất thường trung bình 343.88054
Độ nghiêng quỹ đạo 11.53488
Kinh độ của điểm nút lên 119.41028
Acgumen của cận điểm 11.39918
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

11002 Richardlis (1979 MD1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 6 năm 1979 bởi E. F. Helin và S. J. Bus ở Siding Spring.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11002 Richardlis
2123--11002-richardlis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)