User Tools

Site Tools


2124--11163-mile-ovka-la-gi

11163 Milešovka là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1941.3845318 ngày (5.32 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 4 tháng 2 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 4 tháng 5 năm 2008. 
2124--11163-mile-ovka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)