User Tools

Site Tools


2125--11364-karl-tejn-la-gi

11364 Karlštejn
Tên
Tên Karlštejn
Tên chỉ định 1998 FB3
Phát hiện
Ngày phát hiện 23 tháng 3 năm 1998
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1522835
Bán trục lớn (a) 2.6003585 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.2043668 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.9963502 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.19 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 4.10224°
Kinh độ (Ω) 105.29208°
Acgumen (ω) 191.52175°
Độ bất thường trung bình (M) 75.42614°

11364 Karlštejn là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1531.6102009 ngày (4.19 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 23 tháng 3 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
2125--11364-karl-tejn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)