User Tools

Site Tools


2126--11604-novigrad-la-gi

11604 Novigrad (tên chỉ định: 1995 UB1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Korado Korlević và Vanja Brcic ở Đài thiên văn Višnjan ở Višnjan, Croatia, ngày 21 tháng 10 năm 1995. Nó được đặt theo tên the town thuộc Novigrad ở Istria County, Croatia.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 11001–12000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 11604 Novigrad
2126--11604-novigrad-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)